qrz.com_ log
Janku logowanie do QRZ jest ogólnie dostępne w "Setting"-u poprzez import pliku logu, z tym nie ma żadnego problemu, wysyłasz do LOTW z tego samego miejsca. Dodatkowym walorem takiej praktyki jest to, że LOTW i QRZ są zsynchronizowane i nie muszę logować się do LOTW żeby sprawdzić kto potwierdził łączność bo QRZ pobiera te dane z LOTW.


  PRZEJDŹ NA FORUM