qrz.com_ log
Zależy ile tego jest.
Ja miałem 1000 qso skopiowałem do excel i potem przerobiłem plik.


  PRZEJD NA FORUM