S11 a jakość anteny
Podstawy Dipol Dopasowanie SWR S11
    KasiaSP4 pisze:

    Cześć. Czy moglibyście wytłumaczyć mi jak ma się s11 do jakości i użyteczności anteny.
    Dla przykładu dipol 1/4 długości fali, nadajnik 50Ohm. Nadajemy na częstotliwości zupełnie odstrojonej od cz. dipola- np. 3x mniej- dipol 3x zbyt mały. Na tej częstotliowści taka antena ma jakąś impedancję, swr w nieskończoność. Teraz dokładamy filtr dopasowujący (jeśli tylko nie jesteśmy w prawej stronie okręgu smitha, to zawsze da się jakiś dobrać). Teraz antena jest dopasowana i s11 dla tej częstotliowści ładnie nam spadło. Czy antena nadaje się teraz na to odstrojone pasmo?Parametr S11 anteny jest bezpośrednio skorelowany ze współczynnikiem odbicia VSWR.
Jeżeli dipol będzie 3 razy za mały jego impedancja będzie dużo mniejsza niż impedancja pożądana, równa impedancji nadajnika 50 Ohm.
Pojawi się wtedy fala odbita, która biegnie od anteny do nadajnika - tam się powtórnie odbija, zmienia fazę i biegnie do anteny.
W przypadku takiego niedopasowania impedancji anteny do impedancji nadajnika, należy użyć układ dopasowujący impedancję anteny do impedancji nadajnika, godząc się jednocześnie ze stratami w układzie zasilającym oraz powiększonymi stratami w linii zasilającej antenę (ze względy na podwójną drogę fali odbitej).

Pomijając straty mocy i skuteczności anteny, przy bardzo szybkich zmianach sygnału modulującego (szybkie emisje cyfrowe), gdy czas zmian bitu informacji zaczyna zbliżać się do zwiększonego czasu propagacji fali odbitej w fiderze (czas podwójnego odbicia) - wtedy następuje czasowe rozmycie informacji modulującej która zawarta jest tak w fali padającej jak i fali odbitej.
Przy modulacjach krótkofalarskich AM, FM, SSB, CW - nie ma to istotnego znaczenia, jednak w bardzo szybkich przebiegach modulujących cyfrowych może następować częściowe zatarcie informacji, ze względu na pojawienie się tego samego bitu informacji w różnym czasie (jitter) zależnym od czasu propagacji fali odbitej w danej linii zasilającej antenę.

Włodek, SP5MAD.

P.S.
Na przykład przy WI-FI, jeżeli podłączymy długim fiderem, niedopasowaną antenę do modemu przy zakładanej szybkiej transmisji, to pomimo powiedzmy wyższego sygnału z anteny, szybkość rzeczywista transmisji może spaść ze względu na jitter (echo informacji cyfrowej).
Podobna sytuacja może wystąpić z antenami GSM.


  PRZEJDŹ NA FORUM