Modyfikacja chłodzenia yeasu ft 857d
W FT857 wentylator sterowany jest z procesora przez serial latch i nie bardzo można to obejść, albowiem przy nadawaniu procesor rozkazuje załączyć chłodzenie przez tranzystor Q3002 i ten sam tranzystor włącza wentylatory przy wzroście temperatury mierzonej termistorami. Zablokowanie tego tranzystora byłoby co najmniej nierozsądne. Suma logiczna sterowania wentylatora od nadawania lub wzrostu temperatury jest realizowana w CPU, a na wyjściu sygnał jest niestety wspólny.
Chyba jesteś wskazany na wycie wentylatorów. Połączenie szeregowe jest możliwe niestety wydajność chłodzenia jest wtedy znacznie zmniejszona, co latem lub przy pracy w modach cyfrowych może spowodować problemy. Nagrzewanie jest związane nie tylko z mocą wyjściową, ale duża jego część powstaje również w wyniku prądów spoczynkowych tranzystorów w PA.


  PRZEJDŹ NA FORUM