Jak zdegradować, obrzydzić hobby, którego jest się ponoć fanem?
Na forum - jest się forumowym krótkofalowcem.
do EME słabo - duże szumy
a co do tematu to na fonii można i krasomówcze peany roztaczać i skrótowce - jak kto woli i jak zależy od charakteru kontaktu wesoły
Czym innym jest podawanie raportu RS "59" jak nie stosowaniem kodów i skrótów powszechnie przyjętych.


  PRZEJD NA FORUM