ZAWODY HOŁD POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM 27-12-2018 GODZ.16.00-18.00 UTC
Troszkę historii ale skrótowo wesoły
Według założeń państw Ententy o losach spornych ziemi Wielkopolski , Śląska i Warmii miały zostać przeprowadzone plebiscyty aby mieszkańcy wypowiedzieli się czy chcą być obywatelami odrodzonej Polski czy Niemiec.Wielkopolanie doskonale zdawali sobie sprawę jaki będzie rezultat tego "głosowania". W Poznaniu pod wpływem nieoczekiwanego przyjazdu Ignacego Paderewskiego wybuchło powstanie , atak naprawdę to nie był to zryw z tak zwanej czapy , tylko przemyślana strategiczna akcja opanowania wszystkich obiektów wojskowych w mieście przygotowywana przez oddziały dowodzone przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego od paru lat , od początku wielkiej wojny.POW działała począwszy od zbierania broni , rozpoznawania terenu , szkolenia grup uderzeniowych , ochrony i przejmowania dezerterów z armii cesarskiej . Największą ciekawostką z "naszej branży" jest natychmiastowe przejęcie przez powstańców w dniu wybuchu 27 grudnia 1918 roku radiostacji Armii Cesarskiej o znaku wywoławczym POS zlokalizowanej w Forcie Winiary ( Cytadela ) .Przejęcie to zostało uzgodnione z POW i zaplanowane z obsługą radiostacji , żołnierzami narodowości polskiej .Jednym z nich był dowódca stacji radiowej sierżant Stanisław Jóźwiak, który był jednocześnie członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego. Z jego inicjatywy w miejsce zdemobilizowanych żołnierzy niemieckich udało się do obsługi radiostacji wprowadzić Polaków. Od tego momentu Polacy kontrolowali wymianę informacji między Poznaniem a Berlinem. W dniu wybuchu powstania wielkopolskiego do Komisji Rozjemczej w Spa został wysłany pierwszy polski radiogram o sytuacji w Poznaniu. Powstańcy pragnęli jak najszybciej opanować Cytadelę. Dowództwo niemieckie chcąc wzmocnić załogę przygotowywało demobilizację żołnierzy polskiego pochodzenia, jednak nie zdążyło tego zrobić. 29 grudnia do koszar wprowadzono kompanię powstańczą i zmuszono niemiecką załogę do kapitulacji. Na terenie Cytadeli utworzono I Batalion Telegrafistów Wielkopolskich. W kwietniu 1919 roku rozpoczęto formowanie II Batalionu Telegrafistów Wielkopolskich. Jesienią 1919 roku w wyniku połączenia Wojsk Wielkopolskich z wojskiem krajowym, na bazie istniejących dwóch batalionów, utworzono dodatkowo 7. Batalion Telegraficzny i 2. Batalion Radiotelegraficzny. Dwadzieścia lat później 7 Batalion Telegraficzny brał udział w walkach Armii Poznań aż do bitwy nad Bzurą.


  PRZEJDŹ NA FORUM