ft840 cat
    sp5it pisze:

    Brak handshaking, 8 bit, 1 parity i prędkość w programie taka sama jak w radiu?
    M

tak parametry takie same


  PRZEJDŹ NA FORUM