Yaesu FT 3000DX XLR pod studyjny mic
    frantastic pisze:

    W większości przypadków na wyjściu symetrycznym znajduje się we współczesnych urządzeniach tzw. driver linii audio. Może to być jeden z wielu specjalizowanych układów, które mają tę dziwną właściwość, że można uziemić jedno z wyjść i wtedy na drugim napięcie wyjściowe wzrasta dwukrotnie w stosunku do masy w stosunku do tego gdy wyjścia są obciążone symetrycznie. Mówiąc inaczej wyjście symetryczne nie musi być obciążone symetrycznie względem masy i zawsze napięcie sygnału audio między dwoma wyjściami pozostaje jednakowe (tzw. floating differential output). Drivery linii zawdzięczają tę specyficzną właściwość swojej wewnętrznej konfiguracji, którą można prześledzić po lewej stronie zdjęcia niżej:


    Mając powyższe na względzie można wykonać bezpośrednie podłączenie wyjścia symetrycznego do niesymetrycznego wejścia w transiwerze z użyciem prostego tłumika oporowego dla obniżenia poziomu i zwarcia nóżek 1 z 3 w XLR.    ....Cenna uwaga. !

P.s. powyższego rozwiązania z sprzężeniem wyjść symetrycznych w takim celu w praktyce jeszcze nie spotkałem.


  PRZEJDŹ NA FORUM