Zagadka
Oczywiœcie jest jak piszesz Pjotrusiu.


  PRZEJD NA FORUM