Potrzebuję Waszej pomocy (I need somebodys HELP!!!!)
Konkurs zakończony a ogłoszenie wyników?
Coś z poradnika amerykańskiego biznesmena. Jak skopać działkę za 1$
A. Ogłosić konkurs
B. Wszystkim uczestnikom dać szpadel i wystartować konkurs.
C. W momencie gdy najszybszy skopie swój kawałek zatrzymać konkurs. zwyciężcy zapłacić 1$ reszcie uczestników podziękować.
D. Dokończyć nieskopane fragmenty działki.


  PRZEJDŹ NA FORUM