Analizator sark100 czy mini60?


Mini pod komputerem działa na programie od sark100.
Oczywiœcie tylko bluetooth , podczepiasz pod masztem i mierzysz .Zasięg starcza na około 8-10m


.


  PRZEJD NA FORUM