Daleko z anteną od głowy :)
Jak handy to tylko QRP.
    sp9nrb pisze:

    Odnośnie Sanepidu i UKE, bo to są najtańsze certyfikowane laboratoria pomiarowe i w przypadku właściwie napisanego pisma pomiary wykonują nieodpłatnie. Oraz jeżeli wykryją przekroczenia to z urzędu muszą podjąć działania. Inne certyfikowane laboratoria jak na razie nie przedstawiły oferty bezpłatnych pomiarów i podjęcia działań prawnych w przypadku przekroczenia.
    Odnośnie przyrządów. Uciął mi się dostęp do przyrządów laboratoryjnych a za prywatne pieniądze i tylko do celów prywatnych stać mnie było na GM6 z Alledrogo.


A jaki to interes miałyby w tym prywatne laboratoria aby robić darmowe pomiary? I jaką mają możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku przekroczeń? Przecież nie są stroną w takich przypadkach. Laboratorium ma za zadanie podać wiarygodny wynik pomiaru zachowując bezstronność.
Co innego Sanepid i UKE - oni mają trochę więcej mozliwości działań ale w przypadku pomiarów komercyjnych wcale nie wypadają najtaniej.
A ten wskaźnik GM6 to mierzy ale nie wiadomo co - raczej na zasadzie coś jest albo nie ma. A wartość progu alarmu 40V/m wynika z tego że producentem tego wskaźnika są Chiny i przyjęli jako standard normy ICNIRP. Więc dzieląc sie wiedzą informuję że w Polsce OBOWIĄZUJĄ nasze krajowe rozporządzenia nr Dz.U.2016.950 i Dz.U.2016.952 i metodyka opublikowana w - "Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2(92), s. 89–131" jesli chodzi o pracę w polach w.cz. oraz Dz.U. 2003.192.1883 dla ogółu ludności. Radzę przeczytać i nie siać zamętu w stylu "dlaczego alarm jest ustawiony na 40 V/m"?
Dla wszystkich którym nie chce się czytać i aby uciąć dalsze spekulacje, OBOWIĄZUJĄCE limity natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wynoszą:
- w środowisku ogólnym (czyli kogoś kto nie jest przeszkolony do pracy w polu w.cz, idzie ulicą, mieszka obok BTSa) - 7 V/m lub 0,1 W/m2
- środowisku pracy (czyli dla osób przeszkolonych i zdolnych do pracy w polu EM)
-- pole elektryczne w pasmie 10MHz - 300 GHz
--- granica strefy pośredniej 7 V/m
--- granica strefy zagrożenia 20 V/m
--- granica strefy niebezpiecznej 240 V/m
-- pole magnetyczne w pasmie 10MHz - 300 GHz
--- granica strefy pośredniej 0,02 A/m (0,025uT)
--- granica strefy zagrożenia 0,053 A/m (0,066uT)
--- granica strefy niebezpiecznej 0,32 A/m (0,4uT)


  PRZEJDŹ NA FORUM