EZ-Wire, antena dla "ubogich", ale jednak antena
Jak słusznie zauważyłeś - kiedyś.


  PRZEJDŹ NA FORUM