EZ-Wire, antena dla "ubogich", ale jednak antena
choæby teraz, wczoraj wieczorem też głucho było


  PRZEJD NA FORUM