Delta pozioma na pasmo 80m po raz kolejny
    hc2000 pisze:

    Właśnie skracam RG11 na dopasowanie delty na 80m (obw. delty 81.4 ,kabel do radia to 25m H155). Przy długości RG11 14m swr-1.1 na 3.575 jestem już 13.40m i parametry raczej się nie zmieniły wg.miernika eu1ky 3.573 z-48.3 swr-1.1 .Mój cel to min. 3.7MHz


Pozostaw ten odcinek RG-11 13,4m jako linię transformującą 75om dla 3,7MHz.

Teraz musisz skrócić obwód anteny. Możesz zrobić to doświadczalnie lub policzyć:
Sposób wykonania delty:

1) obliczamy długość delty L = k x 300/f [MHz], k - to współczynnik wydłużenia, który wynosi 1,01 dla anteny wykonanej z linki, drutu o przekroju >, niż 3 mm, a 1,02 dla przekroju <, niż 3 mm - zapisujemy długość anteny (L1)

2) dokładnie odmierzamy odcinek linki

3) po zawieszeniu anteny sprawdzamy rezonans - znajdujemy częstotliwość rezonansowa f rez.- najlepiej jak mamy do dyspozycji przyrząd pomiarowy - jak nie to pozostaje reflektometr i TRX

4) obliczamy jaki dla Twoich warunków terenowych jest współczynnik "k"

k = [L x f rez. (MHz)]/300 - otrzymujemy np. 1,015

5) podstawiamy obliczone "k" i obliczamy jaka długość powinna mieć antena (L2)

L2 = k x 300/f [MHz] czyli L = 1,015 x 300/f [MHz] - znając wymiar długości anteny (L1) dowiadujemy się ile mamy dociąć lub dołożyć linki antenowej  PRZEJDŹ NA FORUM