Delta pozioma na pasmo 80m po raz kolejny
Sugeruje się rysunkiem nr.2 ze strony http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/deltaloop/deltaloop.htm


  PRZEJD NA FORUM