Zakaz korzystania z radia CB podczas jazdy autem - A co z nami ?
Zakaz od 2020r czy nas to będzie dotyczyć ?
Art. 45. pkt 2. pp.2
Kierującemu pojazdem zabrania się:
(...)
1) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,

jest już "dosyć blisko" naszej zabawy...
pada słowo mikrofon... ,-)  PRZEJDŹ NA FORUM