Wtyk zasilania do FT757GX
DC connector FT-757GX
Cinch Jones S-304-CCS
Digikey, Mouser, Ebay.
M


  PRZEJD NA FORUM