Beacon do radioorientacji - pozwolenie wymaganie, czy nie?
beacon 70cm fox hunting radoorientacja
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000096/O/D20170096.pdf
Jeżeli urządzenie jest wymienione w w/w rozporządzeniu to nie potrzeba pozwolenia. Jeżeli nie jest wymienione to świadectwo operatora w służbie amatorskiej (min kat. C)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000099/O/D20150099.pdf
a potem pozwolenie na stację bezobsługową.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000010/O/D20150010.pdf
Jeżeli prawo stanowi inaczej to niech koledzy mnie poprawią.


  PRZEJDŹ NA FORUM