Z życia PZK.
  HF1D pisze:


  Pierwsze porozumienie z dnia 16 marca 2015 roku zawarte jest pomiędzy:
  Wojewodą Łódzkim, a Prezesem Łódzkiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

  Drugie porozumienie z dnia 8 maja 2018 roku zawarte jest pomiędzy
  Wojewodą Łódzkim a Polskim Związkiem Krótkofalowców
  .....ciach
  Pierwsze porozumienie zostało podpisane w imieniu nieistniejącego podmiotu prawnego (OT-15 nie posiada osobowości prawnej) i jest nieważne
  Drugie porozumienie zostało podpisane z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa przez SP7WME i jest również nieważne.


Nie żebym się czepiał, ale czytałem protokół pokontrolny po kontroli w OT15 przeprowadzonej przez GKR i nie przypominam sobie, żeby zwracano uwagę na nieprawidłowości w podpisanym porozumieniu.
To jak to jest - porozumienie było dobre i nagle się zepsuło czy może kontrola była do d... ?

Mogę prosić o wyjaśnienie?

mrn


  PRZEJDŹ NA FORUM