Z życia PZK.
    sp9eno pisze:


    Romek,do cholery na prawdę nie potrafisz czytać czy z wyrachowaniem wprowadzasz innych w błąd?

    W PTTK nie ma żadnych kół i klubów.Eno błagam. jak chcesz się poważnie wypowiadać, to najpierw zdobądź wiedzę. Możemy się demagogicznie kopać po kostkach ze świadomością, że robimy sobie jaja - ale jak rozmawiamy poważnie to najpierw sprawdzamy - potem piszemy.
Problem w tym, że jeżeli swoją wizję PZK wybudowałeś na podobnych podstawach jak wiedzę o PTTK to TO SIĘ NIE MA PRAWA UDAĆ.
Teraz chwila prawdy.
https://www.pttk.pl/ks3/dok/k19_dp001_20180407.pdf

Zaczyna się delikatnie, od 11/2
Art. 11/2 Członkowie zwyczajni PTTK zrzeszają się w oddziałach lub ich jednostkach organizacyjnych (kołach i klubach)jeżeli zostały w nich powołane.

Potem pojawia się Rozdział V (piąty a nie "fau")
nazywa się on "Jednostki organizacyjne".
Część A mówi o oddziałach.
Część B zaskakująco nazywa się B. KOŁA I KLUBY PTTK
artykuły od 75 do 81. niewiele, bo podobnie jak w naszym statucie zastosowano sztuczkę - "stosuje się odpowiednio"

1. Zarząd oddziału może powoływać koła lub kluby, które są jednostkami organizacyjnymi oddziału.
2. Koła powoływane w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych mogą używać nazwy „Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK”. Opiekę nad działalnością tej jednostki sprawuje pełnoletni członek PTTK wyznaczony przez zarząd oddziału w porozumieniu z dyrekcją szkoły lub placówki,
Art. 76.
1. Koło może być powołane uchwałą zarządu oddziału na podstawie pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych oddziału.
2. Koła zrzeszają członków zwyczajnych oddziału opłacających w nich składkę członkowską PTTK.
3. Zadaniem koła jest organizacja statutowej działalności turystycznej i krajoznawczej.
Art. 77.
1. Klub może być powołany uchwałą zarządu oddziału na podstawie pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych oddziału.
2. Klub może zrzeszać także członków innych oddziałów PTTK.
3. Zadaniem klubu jest organizowanie i prowadzenia specjalistycznej działalności w określonej dziedzinie lub środowisku.


i tak dalej.
Zatem drogi ENO, jak chcesz się nabijać z cudzej niewiedzy najpierw sprawdź czy nie nabijasz się z siebie.

Pozdrawiam.

MAc
mrn
Może jakieś piwo przed meczem?


  PRZEJDŹ NA FORUM