SQ6DMS wita koleżanki i kolegów
Uważaj na stare wygi wesoły Praktyka czyni mistrza wesoły
  PRZEJD NA FORUM