Z życia PZK.
    SP8LBK pisze:    Coś mi się przypomina, że ówczesny prezes OT-15 miał wówczas pełnomoctnictwo członka Prezydium ZG PZK.
    Jeśli tak, to zawarte pierwsze porozumienie ma i tak złą treść, bo powinno być w nim zaznaczone, ze prezes OT-15 występuje i podpisuje z upoważnienia ………… PZK


Andrzej,

W żadnym miejscu nie zakwestionowałem upoważnienia Przemka do podpisania porozumienia.
A błąd w postaci OT-15 można było od razu sprostować i problem by nie istniał.
Niestety nikt na to u nas nie zwraca uwagi.
W 2017 roku PZK podpisało w tym samym czasie dwa porozumienia z tą samą organizacją nie mająca osobowości prawnej i za kazdym razem na zwróconą uwagę panowało oburzenie.
Z naszej strony było prawie wszystko w porządku. Prawie bo jednak porozumienie mogło rodzić skutki finansowe (więc powinien podpisać Prezes i Skarbnik), ale za to z drugiej strony nie było żadnych pełnomocnictw i wszyscy łykali to jak gęsi kluski.
A prawda jest taka, że te porozumienia obciążone są tyloma wadami, że trudno nawet przy dużej dozie dobrej woli uznać je za ważne.
Tylko haefiarz był zły bo się czepiał.


  PRZEJDŹ NA FORUM