Z życia PZK.
  HF1D pisze:
   HF1D pisze:


   Bardzo dobre pytanie.
   Po co nowe porozumienie?


   SP8LBK pisze:


   Może o to, że pierwsze jest zawarte przez PZK, a to drugie przez klub ogólnopolski PZK EmCom.?


  Andrzej,

  Pierwsze porozumienie z dnia 16 marca 2015 roku zawarte jest pomiędzy:
  Wojewodą Łódzkim,
  a
  Prezesem Łódzkiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

  Drugie porozumienie z dnia 8 maja 2018 roku zawarte jest pomiędzy
  Wojewodą Łódzkim
  a
  Polskim Związkiem Krótkofalowców

  Nigdzie EMCOM się nie podpisywał.

  Pierwsze porozumienie zostało podpisane w imieniu nieistniejącego podmiotu prawnego (OT-15 nie posiada osobowości prawnej) i jest nieważne
  Drugie porozumienie zostało podpisane z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa przez SP7WME i jest również nieważne.


Coś mi się przypomina, że ówczesny prezes OT-15 miał wówczas pełnomoctnictwo członka Prezydium ZG PZK.
Jeśli tak, to zawarte pierwsze porozumienie ma i tak złą treść, bo powinno być w nim zaznaczone, ze prezes OT-15 występuje i podpisuje z upoważnienia ………… PZK


  PRZEJDŹ NA FORUM