Z życia PZK.    HF1D pisze:


    Bardzo dobre pytanie.
    Po co nowe porozumienie?


    SP8LBK pisze:


    Może o to, że pierwsze jest zawarte przez PZK, a to drugie przez klub ogólnopolski PZK EmCom.?


Andrzej,

Pierwsze porozumienie z dnia 16 marca 2015 roku zawarte jest pomiędzy:
Wojewodą Łódzkim,
a
Prezesem Łódzkiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

Drugie porozumienie z dnia 8 maja 2018 roku zawarte jest pomiędzy
Wojewodą Łódzkim
a
Polskim Związkiem Krótkofalowców

Nigdzie EMCOM się nie podpisywał.

Pierwsze porozumienie zostało podpisane w imieniu nieistniejącego podmiotu prawnego (OT-15 nie posiada osobowości prawnej) i jest nieważne
Drugie porozumienie zostało podpisane z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa przez SP7WME i jest również nieważne.


  PRZEJDŹ NA FORUM