Z życia PZK.
ZOT-15 PZK jak przystało na XXI wiek, archiwizuje (nagrania audio) swoje posiedzenia.
Warto, aby władze PZK wysłuchały argumentów Prezesa tego OT oraz jego Sekretarza, które pchnęły ich do nieoczekiwanych dymisji.
To może istotnie pomóc w obiektywnym wyjaśnieniu przyczyn ostatnich wydarzeń w tym OT.

Warunkiem powyższego jest sprawny nośnik zapisanych danych, który jak wszystko w technice może ulec nagłemu uszkodzeniu.


  PRZEJDŹ NA FORUM