QRO w zawodach krajowych
Wstyd!

Krajowe Zawody QRO
O puchar „Grubego Stefana”
Towarzystwo Przyjaciół Fal Krótkich zaprasza wszystkich licencjonowanych nadawców ,zarówno indywidualnych jak i klubowych do udziału w pierwszych krajowych zawodach QRO o puchar „Grubego Stefana”
Celem zawodów jest przeprowadzenie praktycznych prób pracy stacji dużą mocą w warunkach zawodów. Przygotowanie stacji do pracy w dużych międzynarodowych zawodach. Możliwość używania dużych mocy w opozycji do zjawisk niepożądanych z tym związanych. Ocena możliwości minimalizacji wszelkich wyżej wymienionych.
Uczestnikami są wszyscy licencjonowani operatorzy posiadający na dzień rozgrywania zawodów ważne pozwolenia radiowe w zakresie mocy powyżej 150 W ,a którzy w czasie trwania zawodów przeprowadzą co najmniej pięć QSO i prześlą swój log w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów na adres sq7mzh@gmail.com
Dla uatrakcyjnienia imprezy z punktu widzenia operatorskiego zawody rozgrywane będą w formule Ham Spirit - Search & Pounce. Według tej zasady każda stacja będąca na wywołaniu po skutecznym przeprowadzeniu łączności zwalnia częstotliwość na rzecz swojego respondenta. Następnie udaje się na poszukiwania kolejnych brakujących w logu stacji. Oznacza to że nie mogą w logu być zapisane więcej niż dwa przeprowadzone tuż po sobie QSO na tej samej częstotliwości ! Ze względu na jedną kategorię MIXED można wykonać dwa poprawne QSO z ta samą stacją jedno emisją CW i drugie SSB ! Ważną rzeczą jest zawarcie w dzienniku precyzyjnego zapisu częstotliwości roboczych z dokładnością do 1khz . Prosimy również o przestrzeganie 5 minutowego, zwyczajowego QRT przed i po zawodach.
Data i Godzina zawodów:
Sobota 6 lipca 2019 od godz 06:00 UTC do 06:59 UTC
Pasma i emisje :
CW SSB 80M zgodnie z band planem
Wywołanie w zawodach :
Na CW : CQ TEST SP  na SSB :  Wywołanie w zawodach QRO
Raporty :
RS(T) oraz numeru kolejnego łączności z zachowaniem ciągłości numeracji. (59(9) 001).
Grupy klasyfikacyjne :
TYLKO MIXED
W czasie trwania zawodów każda stacja w tym samym czasie może emitować tylko jeden sygnał bez względu na rodzaj emisji

Punktacja:
Za każde prawidłowo przeprowadzone QSO 1pkt a wynik końcowy to suma uzyskanych punktów.
Łączności NIE ZALICZONE :
nawiązanie przed i po czasie trwania Zawodów
nie potwierdzone w logu korespondenta
rozbieżne w czasie logowania powyżej 3 minut
rozbieżne pod względem częstotliwości powyżej 1khz
z błędnie odebranymi grupami kontrolnymi
duplikaty w obrębie tej samej emisji
Dzienniki elektroniczne (w formacie Cabrillo z dokładnym zapisem QRG do 1khz) należy przesyłać na adres: sq7mzh@gmail.com w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów lub samodzielnie ,do czego zachęcamy zamieścić na platformie LogSP dzięki której zawody zostaną automatycznie rozliczone. Dzienniki powinny być w formie dołączonego do korespondencji nie skompresowanego załącznika, który w nazwie powinien zawierać jedynie znak używany w zawodach.
Komisja Zawodów (oczekując w tym czasie na ew reklamacje) w ciągu 24 godzin po terminie nadsyłania logów ogłosi oficjalne wyniki. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegające zaskarżeniu.
NAGRODY:
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc dyplomy w formie grawertonów a dodatkowo za 1 miejsce „Tematyczny Puchar” oraz cenna NAGRODA RZECZOWA !!! Dla wszystkich stacji indywidualne certyfikaty udziału, do pobrania wprost na platformie LogSP Komisja zawodów w składzie.
Łukasz SQ7MZH
Krzysztof SQ7OVR
Radek SQ7LRT


  PRZEJDŹ NA FORUM