QRO w zawodach krajowych
Wstyd!
    HF1D pisze:

    ... że ja mówie o wyrównywaniu szans...


Nie da się stworzyć regulaminu, który całkowicie wyrówna szanse i będzie bezwzględnie sprawiedliwy. Na przykład w powyższym przypadku, w tym celu, powinny być przewidziane dwie kategorie mocy, do 500W i do 1500W, ta druga dla stacji z pozwoleniami dodatkowymi. Jeżeli chodzi o mnie, to jeżeli wezmę udział, to tylko "checklog", z prostej przyczyny - z różnych powodów nie pracuję na fonii.


    xxx pisze:

    Natomiast zapis o częstotliwości to już drobna przesada.


Ideą tego zapisu jest prawdopodobnie umożliwienie kontroli w logu poprawności pracy typu Sprint, czyli qsy po cq. Niestety, nie zawsze jest to możliwe pomimo dostępności w logach qrg. Można sobie wyobrazić sytuację, że stacja regulaminowo robi qsy po cq, ale przez dłuższy czas nie znajduje korespondenta i przypadkowo wraca na tą samą qrg, gdzie przeprowadza qso już z innym korespondentem wołając go. Wszystko jest zgodne z zasadą Sprintu, ale w logu kolejne 3 qso mają tą samą częstotliwość i zgodnie z regulaminem, dwa nie mogą być zaliczone. Czyli dodatkowa trudność, polegająca na kontroli qrg poprzedniego qso.
Teraz dopiero zauważyłem, że zapis
"Oznacza to że nie mogą w logu być zapisane dwa przeprowadzone tuż po sobie QSO na tej samej częstotliwości"
również jest błędny. Jeżeli zawołamy stację i zgodnie z zasadą Srintu zostaniemy na qrg, to następne prawidłowe qso będzie miało w logu tą samą częstotliwość !!!

Boguś sp7ivo


  PRZEJDŹ NA FORUM