Analiza CQ WW SSB 2000-2017
CQ WW SSB analiza
Mparki podałem jako przykład lokalnej spółdzielni - qro-patologii 😀,


  PRZEJD NA FORUM