Jak wykonać połączenie konferencyjne, mały broadcasting ?
Za ok 7 dolców :
  PRZEJDŹ NA FORUM