Łączność, Radio - Młodych to mało interesuje…
Miło spotkać krótkofalowców, przy okazji z branży "obyś cudze dzieci uczył" HI.


  PRZEJDŹ NA FORUM