Zagadka
Trudna zagadka. W jakim celu wykonane zostało to "narzędzie" ? PodpowiedŸ że ułatwia uzbrajanie obwodu drukowanego THT.
Zrobiłem je kilka miesięcy temu i daje radę wesoły  PRZEJD NA FORUM