Transceiver "FRED" 4m FM 70MHz autorstwa Mariusza SQ2BVN
A co to jest odbiornik "reaktancyjny"? Możesz przybliżyć zasadę działania? zdziwiony


  PRZEJD NA FORUM