Jumbo spot
To pracujcie na grupie regionalnej np 26031

a pomiędzy hotspotami można wywołanie prywatne robić na konkretne ID użytkownika


  PRZEJD NA FORUM