Mały alchemik
    EI2KK pisze:


    wiele butelek zostao wypitych przy nasypach kolejowych, a to już samo w sobie ma związek. ,)


Wyjaśnij co chciałeś powiedzieć?


  PRZEJDŹ NA FORUM