Na rozlučnienie
Humor zwi╣zany z radiem
Nikt i Tobie nie zabrania, mo┐esz se zmieniŠ. pan zielony


  PRZEJDĆ NA FORUM