GKR PZK.
    canis_lupus pisze:

    Tak, bo to jest względne...idąc dalej, nikt nie ma prawa obrażać się/protestować, jeśli będzie nazywany "towarzyszem"?

Skoro tow. Gierek może być nazwany ś.p. to każdy 'partyjny' mógł nazywać innych 'towarzyszu' i powinjo to być w pełni akceptowalne przez tak nazwanych.. zasada wzajemności?
  PRZEJDŹ NA FORUM