Burzenin 2018
first call
A tak an serio, wydaje mi się, ze najprościej będzie zrobienie imprezy biletowanej. Nawet za 1zł. Bilet jest umową a umowa jest legitymacją do przetwarzania danych osobowych:

Art. 6, puntk 1 rodo:

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest
co najmniej jeden z poniższych warunków:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

To powoduje, ze można LEGALNIE przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy. w tym przypadku imię, nazwisko, numer rejestracyjny, numer telefonu i e-mail nie powinny budzić wątpliwości. Gadki o tym kto z kim będzie kimał są bzdurami.

Aternatywnie do biletów można zbierać zgody od każdego uczestnika.


  PRZEJDŹ NA FORUM