Nowe opracowanie Krzysztofa OE1KDA - Technika słabych sygnałów - Tom 38 - Emisja FT8
Witam!
Jak zwykle Krzysztof OE1KDA nie próżnuje i oto jest nowe opracowanie
„Technika słabych sygnałów Tom 4 - Emisja FT8" z serii „Biblioteka polskiego krótkofalowca Tom 38”. Można go pobrać z zakładki Krzysztofa OE1KDA ze strony:
www.suchedniow.debesciak.net


  PRZEJDŹ NA FORUM