Transceiver "FRED" 4m FM 70MHz autorstwa Mariusza SQ2BVN


Cz.2 testy w terenie masa zabawy z transceiverem na 70MHz
o mocy 2mW! Osiągnięto odległość 1670m na antenach ćwierć fali .
.
  PRZEJDŹ NA FORUM