List otwarty do Prezesa Oddziału Terenowego nr 15 PZK w Łodzi - Kolegi Przemka SP7VC
Cześć,
mam fajne pomysły dla Związku i je realizuję nie patrząc na Zarząd OT, dla którego zaproszenie na organizowany przeze mnie piknik radiowy wysłane z półtora miesięcznym wyprzedzeniem było wysłane o pół roku za późno, bo przez półtora miesiąca nikt z Zarządu nie będzie potrafił się sprężyć i przygotować jedno stanowisko w radiowym torze przeszkód dla dzieci, dla których organiozujemy te pikniki.

Są i inne osoby, któe robią dużo dla promocji naszego hobby samodzielnie, bo OT wypiął sięna nich - co więcej szykuje się wnioski o wykluczenie ich z OT, po są na tyle odważne, że mówią głośno co jest nie tak w oddziale.

Swego czasu napisałem jak powinien wyglądać Zarząd, na który oddam swój głos - poniżej przytoczę go jeszcze raz.

"Mój wymarzony Zarząd i OKR.
Wbrew pozorom nie będę pisało personaliach, bo jeśli Zarząd i OKR będą robiły to o czym piszę poniżej to personalia przestają mieć znaczenie.

1. Przed planowanym zebraniem Zarządu na stronie OT z kilkudniowym wyprzedzeniem pojawiają się tematy, które będą poruszane na posiedzeniu.
2. Uchwalony i przestrzegany regulamin pokrywania wydatków klubów zrzeszonych w OT.
3. Po zakończeniu posiedzenia najpóźniej w ciągu kilku godzin na stronie OT pojawia się protokół. Ucina się w ten sposób wszelkie nieporozumienia dot. ustalania protokołu po zebraniu.
4. Absolutna przejrzystość finansowa poparta publikacją sprawozdań finansowych na stronie OT.
5. Członkowie OKR powinni (sorry za kolokwializm) powinni „mieć jaja” aby wytykać ew. nieprawidłowości, ale nie w formie wojny, ale współpracy z Zarządem.
6. Zarząd ma wspierać oddolne inicjatywy, pomysły klubów a nie z nimi walczyć lub je przejmować jako swoje.
7. Zwykła (nie jakaś dokładna) wydatków OT w normalnym stanie wystarczy. Jeśli pieniądze nie będą wyprowadzane na lewe faktury to przestanie to być problemem.
8. Lokalizacja OT jest bez znaczenia, czy to będzie u Tomka, czy w PGK, jeśli będziemy mieli przejrzyste i kontrolowane finanse. Zresztą temat był już wałkowany za poprzedniego Zarządu.
9. Ścisłe rozgraniczenie rzeczy należących do klubu SP7PGK i do OT, obowiązkowa księga przedmiotów obcych/użyczonych czasowo klubowi/OT.
10. Wreszcie czy jest nam potrzebny pięcioosobowy Zarząd? Tak właściwie Zarząd (poza obowiązkami Statutowymi) powinien domykać/wspierać sprawy dziejące się oddolnie (jeśli jest taka potrzeba) i jeśli ma ciekawe pomysły realizować swoje pomysły przy pomocy lub na rzecz klubów. O traktowaniu klubów jednakowo nawet nie warto wspominać."


  PRZEJDŹ NA FORUM