Instrukcja operatorska FT8
Podręcznik angielski
  EI2KK pisze:

  Tłumaczenie może być różne, mniej lub bardziej wierne tekstowi oryginalnemu..
  Ale to jest po prostu niedbałe do granic możliwości jeśli chodzi o gramatykę j. polskiego.
  Ja osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem poprawnej polszczyzny, ale są granice, których przekroczyć nie wolno..
  Tekst w j. angielskim jest dla mnie bardziej zrozumiały niż tłumaczenie na mój jakby nie było język ojczysty ,)
  To się czyta jeszcze gorzej niż felietony na tym forum..taki dziwny

W przeciwieństwie do w/w autora, który zarzucił mi "niedbałość do granic możliwości, jeśli chodzi o gramatykę j. polskiego" nie podając żadnych przykładów tych "rażących błędów" - w moim kilkudziesięciostronicowym tekście tłumaczenia- pozwolę sobie przedstawić poniżej spis poprawek do treści zamieszczonych przez niego w jednostronicowym wątku o tytule „Spektrum rozproszone” dostępnych (stan z dnia 15-04-2018) pod adresem http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa=3536&temat=472633&nr_str=1 w "rzekomo poprawnej polszczyźnie"!!!
Jak również do poniższego stwierdzenia:
  EI2KK pisze:

  Chciałbym zaznaczyć, że nie odniosłem się nigdzie do jakości tłumaczenia, to co napisałem dotyczy tylko i wyłącznie jakości tekstu w j. polskim, a nie zgodności treści ze źródłem.

Parafrazując powyższy cytat, ja też nie odnoszę się do merytorycznej strony tekstów zamieszczonych w cytowanym temacie przez nieznanego z podpisu autora EI2KK a jedynie do wyjątkowo niechlujnego traktowania przez niego języka polskiego na tym forum. W cytowanym jednostronicowym tekście można doliczyć się kilkudziesięciu błędów ortograficznych i interpunkcyjnych! Swoisty rekord jak na kogoś, kto innym robi przytyki w tym temacie. Więc do rzeczy:
ERRATA
--------post z: 10.04.2018 11:26:07 -------
JEST == WINNO BYĆ KOMENTARZ
itp, == itp. (po "itp" stawiamy kropkę a nie przecinek)
ograniczeń co do == ograniczeń, co do (brakujący przecinek przed co)
Są dostepne == Są dostępne (powinno być "ę" a nie „e”)
i programwania. == i programowania. (pominięte "o")
one równiez == one również (powinno być "ż" zamiast "z")
pasma dostepne. == pasma dostępne. (powinno być "ę" zamiast "e")
o ile pamietam == o ile pamiętam (powinno być "ę" zamiast "e")
Dostepnych jest == Dostępnych jest (powinno być "ę" zamiast "e")
), z tym że == ) z tym, że (przecinek w niewłaściwym miejscu)
tym wiekszy == tym większy (powinno być "ę" zamiast "e")
Oczywiście czym == Oczywiście, czym (brak przecinka przed "czym")
programwane) == programowane) (pominięte "o")
mozliwości nadwania == możliwości nadawania (powinno być "ż" zamiast "z" i pominięte "a")
nastepnie uruchamia == następnie uruchamia (powinno być "ę" zamiast "e")
Aux co == Aux, co (brak przecinka przed "co")
uC z którym == uC, z którym (brak przecinka przed "z którym")
pracy w którym == pracy, w którym (brak przecinka przed "w którym")
do kanału który == do kanału, który (brak przecinka przed "który")
, może więc == może, więc (przecinek w niewłaściwym miejscu)
'wywołania ogólnego' po którym == 'wywołania ogólnego', po którym (brak przecinka przed "po którym")
, gdzyż to == , gdyż to (dodana zbędne "z")
w tryb programwania == w tryb programowania (pominięte "o")
sprawił że == sprawił, że (brak przecinka przed "że")
ustawinia w tryb == ustawienia w tryb (brak "e")
w zadnej == w żadnej (powinno być "ż" zamiast "z")
predkości == prędkości (powinno być "ę" zamiast "e")
POC że == POC, że (brak przecinka przed "że")
sensowana == sensowna (dodana zbędne "a")
sread spectrum == spread spectrum (brak "p" - w angielskim też się można pomylić!)
Myśle że tak, na pewno edukacyjna == Myślę, że tak na pewno edukacyjna (powinno być "ę" zamiast "e", brak przecinka przed "że", zbędny przecinek po "tak")
pokazać że == pokazać, że (brak przecinka przed "że")
przez internet == przez Internet (nazwę własną taką, jak „Internet” piszemy w j.p. przez duże "I")
przemiennikiem do którego == przemiennikiem, do którego (brak przecinka przed "do którego")
adrwsów == adresów (literówka "w" zamiast "e")
kontrroli nad == kontroli nad (podwojone "rr")
Jeśli ktośą == Jeśli ktoś (zbędne "ą")
nie widze == nie widzę (powinno być "ę" zamiast "e")
przeciwwskazań co == przeciwwskazań, co (brak przecinka przed "co")
z pominieciem arduino == z pominięciem Arduino (brak ogonka przy "ę" a poza tym w j.p. nazwy własne takie jak platformy sprzętowej Arduino piszemy z dużej litery)
--------post z: 10.04.2018 12:37:10 -------
JEST == WINNO BYĆ KOMENTARZ
Oczywiście że znany... = Oczywiście, że znany... (brak przecinka przed "że")
na zabawe.. == na zabawę... (brak ogonka przy "ę", poza tym wielokropek składa się w j.p. z 3 a nie z 2-ch kropek)
widmo rozporszone == widmo rozproszone (przestawione litery "r" z "o" tworzą nieznany przymiotnik)
65 tys == 65 tys. (ten skrót tworzymy kończąc go kropką)
wystapienie o == wystąpienie o (brak ogonka przy "ą")
eksperymentalną jeśli == eksperymentalną, jeśli (brak przecinka przed "jeżeli")
roważań teoretycznych == rozważań teoretycznych (brak "z")

--------post z: 10.04.2018 19:32:30 -------
JEST == WINNO BYĆ KOMENTARZ
Jesli chodzi == Jeśli chodzi (winno być zmiękczone „ś”)
, moduły o których == moduły, o których (brak przecinka przed „o których”)
uart daje mozliwości == uart daje możliwości (winno być „ż”)
rodzsju emisji == rodzaju emisji (zmieniona litera „a”)
przy uzyciu == przy użyciu (winno być „ż”)
do przcy == do pracy (zmieniona litera „a”)
pamietac ze == pamiętać, że (winno być „ę” i „ć” oraz przecinek przed „że”)

--------post z: 10.04.2018 22:02:18 -------
JEST == WINNO BYĆ KOMENTARZ
sprawilo, ze == sprawiło, że (winno być „ł” i „ż”)
ustawic == ustawić (winno być „ć”)
twierdze ze == twierdzę, że (winno być „ę” i „ż” oraz przecinek przed „że”)
sie nie nadaje == się nie nadaje (winno być „ę”)
sie nie używa == się nie używa (winno być „ę”)
Nie uzywa się == Nie używa się (winno być „ż”)
proste w uzyciu == proste w użyciu (winno być „ż”)
przynajmjiej w tym == przynajmniej w tym (winno być „n” zamiast „j”)
dziedzin w których == dziedzin, w których (brak przecinka przed „w których”)
'gotowca' który == 'gotowca', który (brak przecinka przed „który”)


To zdanie złożone (tzw. tasiemiec) brzmi niezbyt zręcznie – zwłaszcza we fragmencie: „…spectrum jest używane, wiemy ze jest, wiemy że w … nie jest”
Nie ma sensu również przytaczanie kolejnych dziedzin w których spread spectrum jest używane, wiemy ze jest, wiemy że w krótkofalarstwie nie jest.
Zapewne lepiej by to brzmiało np tak:
Nie ma sensu również przytaczanie kolejnych dziedzin, w których spread spectrum jest używane.
Ono istnieje i również wiemy, że nie jest używane w krótkofalarstwie.


Z powyższych częstokroć powtarzających się błędów wynikają następujące uwagi:
Tekst pisany jest niestarannie, z licznymi błędami systematycznymi, które trudno jest przypisać nieuwadze, pośpiechowi czy skomplikowanej treści np.:
1. Charakterystyczne dyslektyczne (patrz: http://www.ptd-lodz.pl/archiwum-ptd/bledy-dyslektykow.php.html) błędy ortograficzne w pisowni polskich liter, pomijanie liter, zmiana kolejności lub zastępowanie liter innymi lub wstawianie dodatkowych liter (np. fonetycznie): „dostepne” (x3) , „pamietam , pamietac” (x3), „programwania ” (x3), „uzyciu, uzywa” (x3),
2. Błędy interpunkcji – niewłaściwe umiejscowienie lub brak przecinka przed „że”, „który”, „czy”, „jeśli”. Zastępowanie kropki w skrócie przecinkiem „itp,”
3. Używanie w wielu miejscach błędnych – nieistniejących w języku polskim znaków interpunkcji takich jak poziomy dwukropek „..” W języku polskim istnieje kropka kończąca zdanie lub skrót (np. „tys.”) oraz wielokropek składający się z trzech następujących po sobie kropek „…” – w zdaniach nie pełnych (np. cytowanych) i z reguły zamykający zdanie niedokończone (tzw. wykropkowane).
4. Inne błędy dyslektyczne, jak w pisowni „przynajmjiej”, „rozporszone”, „roważań" czy te w punktach 1-3.
5. Itd. Itp.
Drogi Kolego „podpis nieczytelny”, takie problemy w młodym wieku można leczyć, jeżeli np. powiązane są z wadą: wymowy, słuchu lub wzroku. I, co najważniejsze są to metody bezbolesne! Warto spróbować!
Przemyśl sobie także Twoje wpisy w temacie instrukcji FT8 oraz innych miejscach i swoje postępowanie nie tylko na tym forum szczególnie w stosunku do starszych kolegów. Twoje motto
  EI2KK pisze:

  UWAGA: Chodzenie po bagnach wciąga!
dotyczy również Ciebie!
Powyższe uwagi kieruję nie ze złośliwości, czy chęci jakiegoś rewanżu a jedynie z życzliwości i w trosce - podobnie jak Ty - utrzymania czystości i poprawności tekstów publikowanych na tym forum w naszym pięknym języku polskim.
Bądź zdrów i baw się dobrze, ale nie kosztem innych!

Ryszard, SP9GR
PS. Tera-zara-sie-ma-nara…


  PRZEJDŹ NA FORUM