SP DX Contest - edycja 2018
Odniosę się do kwestii selfspotingu.
Faktycznie, regulamin nie zabrania i z tego powodu startujący nie ponosi żadnych kar regulaminowych.
Tak jak napisał Bogdan SP5WA, można to zrobić z umiarem, a nie spotować jakiej stacji co 15 minut.
Podobnie z "pomocą" dla Big Gunów. On jest słyszany wszędzie i bardzo dobrze. Jemu taka "pomoc" nie tylko nie jest potrzeba, ale często tylko przeszkadza.
Dam przykład.
Akurat ma otwarcie na NA. W tym czasie woła go pół EU. On ma prawo nie słyszeć 80% wołających stacji EU, ale te stacje dobrze słyszane są w NA i taki spotujący zamiast pomóc swojemu koledze, utrudnia mu nawiązywanie kolejnych łączności. Nie ma co się martwić. Jego zaspotują startujący z NA.
Uważam, że można czasem zaspotować stację LP lub QRP. Jest wówczas szansa, że ktoś ją usłyszy. Tu jednak proponuję jednak wołać stacje, które się słyszy. Jak nie za pierwszym razem, to za drugim, a może za godzinę uda się w końcu nawiązać QSO.


  PRZEJDŹ NA FORUM