Włodek SP3EWP SK...
Ten sam.
Włodek, œpij w spokoju. Znaliœmy się od wielu lat.
____________
Greg SP2LIG


  PRZEJD NA FORUM