Echolink na Raspberry PI 3 -- jak zainstalować oprogramowanie ???
Witaj Piotrze

Dzięki za pomoc z Twojej strony. Nie jestem tak biegły w temacie jakby się wydawało , jest to dla mnie nowe doświadczenie w zupełnie nowym dla mnie środowisku . Faktem jest ze pewne nawyki które pozostały z życia w systemie Windows nadal pokutują
aniołek


Wracając do tematu :


# Aktualizacja raspbiana

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo reboot

tutaj nie zaszły żadne zmiany gdyż mam chyba aktualne oprogramowanie pobrane poprzez Noobs-a


# Instalacja bibliotek (nie instalowałem Qt bo robię to na dystrybucji bez GUI)
# Być może libsigc++-dev nie jest potrzebna (wystarczy libsigc++-2.0-dev) ale nie sprawdzałem

13b.

sudo apt-get install libsigc++-dev libsigc++-2.0-dev libpopt-dev tcl tcl-dev libgcrypt20-dev

13c.

sudo apt-get install libasound2-dev libgsm1-dev libspeex-dev librtlsdr-devAd 13b.

sudo apt-get install libsigc++-dev libsigc++-2.0-dev libpopt-dev tcl tcl-dev libgcrypt20-devpi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libsigc++-dev libsigc++-2.0-dev libpopt-dev tcl tcl-dev libgcrypt20-dev
Reading package lists... Done

Building dependency tree
Reading state information... Done

libgcrypt20-dev is already the newest version (1.7.6-2+deb9u2).
libgcrypt20-dev set to manually installed.
libpopt-dev is already the newest version (1.16-10).
libsigc++-2.0-dev is already the newest version (2.10.0-1).
tcl is already the newest version (8.6.0+9).
tcl set to manually installed.
tcl-dev is already the newest version (8.6.0+9).
tcl-dev set to manually installed.
The following additional packages will be installed:
libsigc++0c2
The following NEW packages will be installed:
libsigc++-dev libsigc++0c2
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 88.9 kB of archives.
After this operation, 515 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://raspbian.trivini.no/raspbian stretch/main armhf libsigc++0c2 armhf 1.0.4-9.4 [18.0 kB]
Get:2 http://raspbian.trivini.no/raspbian stretch/main armhf libsigc++-dev armhf 1.0.4-9.4 [70.9 kB]
Fetched 88.9 kB in 0s (192 kB/s)
Selecting previously unselected package libsigc++0c2.
(Reading database ... 131990 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsigc++0c2_1.0.4-9.4_armhf.deb ...
Unpacking libsigc++0c2 (1.0.4-9.4) ...
Selecting previously unselected package libsigc++-dev.
Preparing to unpack .../libsigc++-dev_1.0.4-9.4_armhf.deb ...
Unpacking libsigc++-dev (1.0.4-9.4) ...
Setting up libsigc++0c2 (1.0.4-9.4) ...
Setting up libsigc++-dev (1.0.4-9.4) ...
pi@raspberrypi:~ $Ad 13c.

sudo apt-get install libasound2-dev libgsm1-dev libspeex-dev librtlsdr-devpi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libasound2-dev libgsm1-dev libspeex-dev librtlsdr-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree

Reading state information... Done
libgsm1-dev is already the newest version (1.0.13-4).
libspeex-dev is already the newest version (1.2~rc1.2-1).
libasound2-dev is already the newest version (1.1.3-5+rpi3).
The following NEW packages will be installed:
librtlsdr-dev librtlsdr0 libusb-1.0-0-dev libusb-1.0-doc
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 297 kB of archives.
After this operation, 1,904 kB of additional disk space will be used.
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf librtlsdr0 armhf 0.5.3-11+rpt1 [25.1 kB]
Get:1 http://raspbian.trivini.no/raspbian stretch/main armhf libusb-1.0-0-dev armhf 2:1.0.21-1 [63.6 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf librtlsdr-dev armhf 0.5.3-11+rpt1 [28.4 kB]
Get:4 http://raspbian.trivini.no/raspbian stretch/main armhf libusb-1.0-doc all 2:1.0.21-1 [180 kB]
Fetched 297 kB in 0s (668 kB/s)
Selecting previously unselected package libusb-1.0-0-dev:armhf.
(Reading database ... 132058 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libusb-1.0-0-dev_2%3a1.0.21-1_armhf.deb ...
Unpacking libusb-1.0-0-dev:armhf (2:1.0.21-1) ...
Selecting previously unselected package libusb-1.0-doc.
Preparing to unpack .../libusb-1.0-doc_2%3a1.0.21-1_all.deb ...
Unpacking libusb-1.0-doc (2:1.0.21-1) ...
Selecting previously unselected package librtlsdr0:armhf.
Preparing to unpack .../librtlsdr0_0.5.3-11+rpt1_armhf.deb ...
Unpacking librtlsdr0:armhf (0.5.3-11+rpt1) ...
Selecting previously unselected package librtlsdr-dev.
Preparing to unpack .../librtlsdr-dev_0.5.3-11+rpt1_armhf.deb ...
Unpacking librtlsdr-dev (0.5.3-11+rpt1) ...
Setting up libusb-1.0-doc (2:1.0.21-1) ...
Setting up librtlsdr0:armhf (0.5.3-11+rpt1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
Setting up libusb-1.0-0-dev:armhf (2:1.0.21-1) ...
Setting up librtlsdr-dev (0.5.3-11+rpt1) ...
pi@raspberrypi:~ $


Wygląda ze przebiegło prawidłowo .


# Instalacja podstawowych narzędzi (alsa-tools powinno być domyślnie zainstalowane ale dodałem dla pewności)

sudo apt-get install cmake alsa-tools


19b.

sudo apt-get install cmake alsa-tools


pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install cmake alsa-tools
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
cmake is already the newest version (3.7.2-1).
The following NEW packages will be installed:
alsa-tools
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 75.1 kB of archives.
After this operation, 209 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://raspbian.trivini.no/raspbian stretch/main armhf alsa-tools armhf 1.1.3-1 [75.1 kB]
Fetched 75.1 kB in 0s (178 kB/s)
Selecting previously unselected package alsa-tools.
(Reading database ... 132157 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../alsa-tools_1.1.3-1_armhf.deb ...
Unpacking alsa-tools (1.1.3-1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Setting up alsa-tools (1.1.3-1) ...
pi@raspberrypi:~ $

Co do instalacji bibliotek powtórzyłem operacje

# Instalacja bibliotek (nie instalowałem Qt bo robię to na dystrybucji bez GUI)
# Być może libsigc++-dev nie jest potrzebna (wystarczy libsigc++-2.0-dev) ale nie sprawdzałem

13b.

sudo apt-get install libsigc++-dev libsigc++-2.0-dev libpopt-dev tcl tcl-dev libgcrypt20-dev

13c.

sudo apt-get install libasound2-dev libgsm1-dev libspeex-dev librtlsdr-devAd 13b.

sudo apt-get install libsigc++-dev libsigc++-2.0-dev libpopt-dev tcl tcl-dev libgcrypt20-dev

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libsigc++-dev libsigc++-2.0-dev libpopt-dev tcl tcl-dev libgcrypt20-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libgcrypt20-dev is already the newest version (1.7.6-2+deb9u2).
libgcrypt20-dev set to manually installed.
libpopt-dev is already the newest version (1.16-10).
libsigc++-2.0-dev is already the newest version (2.10.0-1).
tcl is already the newest version (8.6.0+9).
tcl set to manually installed.
tcl-dev is already the newest version (8.6.0+9).
tcl-dev set to manually installed.
The following additional packages will be installed:
libsigc++0c2
The following NEW packages will be installed:
libsigc++-dev libsigc++0c2
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 88.9 kB of archives.
After this operation, 515 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://raspbian.trivini.no/raspbian stretch/main armhf libsigc++0c2 armhf 1.0.4-9.4 [18.0 kB]
Get:2 http://raspbian.trivini.no/raspbian stretch/main armhf libsigc++-dev armhf 1.0.4-9.4 [70.9 kB]
Fetched 88.9 kB in 0s (192 kB/s)
Selecting previously unselected package libsigc++0c2.
(Reading database ... 131990 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsigc++0c2_1.0.4-9.4_armhf.deb ...
Unpacking libsigc++0c2 (1.0.4-9.4) ...
Selecting previously unselected package libsigc++-dev.
Preparing to unpack .../libsigc++-dev_1.0.4-9.4_armhf.deb ...
Unpacking libsigc++-dev (1.0.4-9.4) ...
Setting up libsigc++0c2 (1.0.4-9.4) ...
Setting up libsigc++-dev (1.0.4-9.4) ...
pi@raspberrypi:~ $


Ad 13c.

sudo apt-get install libasound2-dev libgsm1-dev libspeex-dev librtlsdr-devpi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libasound2-dev libgsm1-dev libspeex-dev librtlsdr-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree

Reading state information... Done
libgsm1-dev is already the newest version (1.0.13-4).
libspeex-dev is already the newest version (1.2~rc1.2-1).
libasound2-dev is already the newest version (1.1.3-5+rpi3).
The following NEW packages will be installed:
librtlsdr-dev librtlsdr0 libusb-1.0-0-dev libusb-1.0-doc
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 297 kB of archives.
After this operation, 1,904 kB of additional disk space will be used.
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf librtlsdr0 armhf 0.5.3-11+rpt1 [25.1 kB]
Get:1 http://raspbian.trivini.no/raspbian stretch/main armhf libusb-1.0-0-dev armhf 2:1.0.21-1 [63.6 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf librtlsdr-dev armhf 0.5.3-11+rpt1 [28.4 kB]
Get:4 http://raspbian.trivini.no/raspbian stretch/main armhf libusb-1.0-doc all 2:1.0.21-1 [180 kB]
Fetched 297 kB in 0s (668 kB/s)
Selecting previously unselected package libusb-1.0-0-dev:armhf.
(Reading database ... 132058 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libusb-1.0-0-dev_2%3a1.0.21-1_armhf.deb ...
Unpacking libusb-1.0-0-dev:armhf (2:1.0.21-1) ...
Selecting previously unselected package libusb-1.0-doc.
Preparing to unpack .../libusb-1.0-doc_2%3a1.0.21-1_all.deb ...
Unpacking libusb-1.0-doc (2:1.0.21-1) ...
Selecting previously unselected package librtlsdr0:armhf.
Preparing to unpack .../librtlsdr0_0.5.3-11+rpt1_armhf.deb ...
Unpacking librtlsdr0:armhf (0.5.3-11+rpt1) ...
Selecting previously unselected package librtlsdr-dev.
Preparing to unpack .../librtlsdr-dev_0.5.3-11+rpt1_armhf.deb ...
Unpacking librtlsdr-dev (0.5.3-11+rpt1) ...
Setting up libusb-1.0-doc (2:1.0.21-1) ...
Setting up librtlsdr0:armhf (0.5.3-11+rpt1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
Setting up libusb-1.0-0-dev:armhf (2:1.0.21-1) ...
Setting up librtlsdr-dev (0.5.3-11+rpt1) ...
pi@raspberrypi:~ $

# Utworzenie makefiles za pomocą cmake

miałem juz utworzony katalog build więć przystąpiłem od razu do : cmake -DUSE_QT=NO ..


35b.

cmake -DUSE_QT=NO ..


pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2/src/build $ cmake -DUSE_QT=NO ..
-- Reading versions file...
-- SvxLink user = svxlink
-- SvxLink group = daemon
-- Could NOT find Opus (missing: Opus_LIBRARY Opus_INCLUDE_DIR)
-- Opus is an optional dependency. The build will complete
-- without it but support for the Opus audio codec will
-- be unavailable.
-- Checking for module 'popt'
-- Found popt, version 1.16
-- Found Popt: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpopt.so
-- With Systemd = OFF
-- Looking for HIDIOCGRAWINFO
-- Looking for HIDIOCGRAWINFO - found
-- Found GCrypt: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgcrypt.so
-- Found RtlSdr: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/librtlsdr.so
-- Found Tclsh: /usr/bin/tclsh (found version "8.6")
-- Found TCL: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libtcl.so
-- Found DL: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libdl.so
-- Found Doxygen: /usr/bin/doxygen (found version "1.8.13")
-- Found gzip: /bin/gzip
-- Found groff: /usr/bin/groff
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
-- Package Version =
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/pi/svxlink-17.12.2/src/build
pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2/src/build $

cd dalszy za moment ...
  PRZEJDŹ NA FORUM