Echolink na Raspberry PI 3 -- jak zainstalować oprogramowanie ???
22.

sudo apt-get install doxygen


pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install doxygen
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
libclang1-3.9
Suggested packages:
doxygen-latex doxygen-doc doxygen-gui graphviz
The following NEW packages will be installed:
doxygen libclang1-3.9
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 8,108 kB of archives.
After this operation, 31.9 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://raspbian.trivini.no/raspbian stretch/main armhf libclang1-3.9 armhf 1:3.9.1-9+rpi1 [4,768 kB]
Get:2 http://raspbian.trivini.no/raspbian stretch/main armhf doxygen armhf 1.8.13-4 [3,341 kB]
Fetched 8,108 kB in 2s (2,976 kB/s)
Selecting previously unselected package libclang1-3.9:armhf.
(Reading database ... 131964 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libclang1-3.9_1%3a3.9.1-9+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking libclang1-3.9:armhf (1:3.9.1-9+rpi1) ...
Selecting previously unselected package doxygen.
Preparing to unpack .../doxygen_1.8.13-4_armhf.deb ...
Unpacking doxygen (1.8.13-4) ...
Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
Setting up libclang1-3.9:armhf (1:3.9.1-9+rpi1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Setting updoxygen (1.8.13-4) ...
Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
pi@raspberrypi:~ $


23.

sudo apt-get install tar


pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install tar
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
tar is already the newest version (1.29b-1.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $24.

sudo apt-get install git

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install git
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $


Pobieramy zrodla svxlink i kompilujemy:
==========================================
SvxLink release 17.12.2 -- 01 Mar 2018
ze strony :

https://github.com/sm0svx/svxlink/releases/tag/17.12.2

25.

sudo wget https://github.com/sm0svx/svxlink/archive/17.12.2.tar.gz


pi@raspberrypi:~ $ sudo wget https://github.com/sm0svx/svxlink/archive/17.12.2.tar.gz

--2018-03-29 18:35:03-- https://github.com/sm0svx/svxlink/archive/17.12.2.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.113, 192.30.253.112
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.113|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/sm0svx/svxlink/tar.gz/17.12.2 [following]
--2018-03-29 18:35:03-- https://codeload.github.com/sm0svx/svxlink/tar.gz/17.12.2
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.120, 192.30.253.121
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.120|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: ‘17.12.2.tar.gz’
17.12.2.tar.gz [ <,=>, ] 1.55M 892KB/s in 1.8s
2018-03-29 18:35:06 (892 KB/s) - ‘17.12.2.tar.gz’ saved [1622039]
pi@raspberrypi:~ $


Rozpakowanie pobranego pliku tar.gz
=====================================

26.

tar xvzf 17.12.2.tar.gz

zawartość zbioru po rozpakowaniu mam zapisane w oddzielnym pliku rozpakowane.txt

27.

Wg .instrukcji
=======================================

== Build and install ==
SvxLink use the CMake build system. The basic pattern for building using CMake
looks like this:

cd path/to/svxlink/src
mkdir build
cd build
cmake ..
make
make doc
make install
ldconfig
======================================

TO U MNIE NIE DZIAŁA --- WYKONAŁEM TO W TEN SPOSÓB

28.

cd /

29.

cd home

30.

cd pi

31.

cd svxlink-17.12.2

32.

cd src

33.

mkdir build

34.

cd build

35.

cmake ..


pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2/src/build $ cmake ..
-- The C compiler identification is GNU 6.3.0
-- The CXX compiler identification is GNU 6.3.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
... itd

See also "/home/pi/svxlink-17.12.2/src/build/CMakeFiles/CMakeError.log".
pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2/src/build $


36.

make

37.

make doc

38.

make install


39.

ldconfig

pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2/src/build $ ldconfig
ldconfig: Nie mozna utworzyć tymczasowego pliku bufora /etc/ld.so.cache~: Brak dostępu
pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2/src/build $

i tutaj już ległem.
=======================

GDZIE POPEŁNIŁEM BŁĘDY
CO MOGŁEM ZROBIĆ LEPIEJ LUB INACZEJ - I W KTÓRYM MIEJSCU
CO ŹLE ZROBIŁEM
CO MOGĘ ZMIENIĆ LUB POPRAWIĆ


Mam nadzieje ze to pomoże mnie ale i innym bo sądząc po ilości osób które czytają ten temat
jest spore zainteresowanie i może jeszcze komuś posłużyć

Czekam na konstruktywną "krytykę" i trafne wskazówki aby temat ruszył dalej.aniołek

Pozdrawiam  PRZEJDŹ NA FORUM