Echolink na Raspberry PI 3 -- jak zainstalować oprogramowanie ???
Witam ponownie
Mam trochę wolnego czasu więc ponownie wracam do boju. Wprowadziłem zmiany odnośnie kolejności komend aby móc odnosić się do konkretnych poleceń są one ponumerowane narastająco może to ułatwi określenie błędów jakie popełniłem.
A teraz już konkretnie :

PRZECHODZIMY DO INSTALACJI I KOMPILACJI Svxlink
=================================================

Instalujemy pakiet z programami do kompilacji:
-----------------------------------------------

11.

sudo apt-get install build-essential


pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install build-essential
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
build-essential is already the newest version (12.3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $


12.

sudo apt-get clean

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get clean
pi@raspberrypi:~ $


Instalujemy niezbedne pakiety do kompilacji svxlink:
====================================================

13.

sudo apt-get install git cmake libsigc++-2.0-dev libasound2-dev libpopt-dev libgcrypt11-dev tk-dev libgsm1-dev libspeex-dev groff


pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install git cmake libsigc++-2.0-dev libasound2-dev libpopt-dev libgcrypt11-dev tk-dev libgsm1-dev libspeex-dev groff


Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u2).
The following additional packages will be installed: .... itd
14.

sudo apt-get clean


pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get clean
pi@raspberrypi:~ $
Wg. instrukcji powinny to wyglądać tak :


* *libsigc++*: Version 2. A callback handling framework (Required)
libsigc++-2.0-dev

* *libpopt*: Parse command line options (Required)
libpoptdev

* *tcl*: The TCL scripting language (Required)
tcl8.5-dev

* *libgcrypt*: Cryptographic functions (Required)
libgcrypt-dev

* *libasound*: Alsa sound system support (Recommended)
libasound2-dev

* *libgsm*: GSM audio codec (Required)
libgsm1-dev

* *libspeex*: The Speex audio codec (Optional)
libspeex-dev

* * alsa-utils *: Narzê,dzia Alsa do konfiguracji poziomów dŸ,wiê,ku itp. (zalecane)
alsa-utils

* *opus-tools *: kodowanie / dekodowanie plików dŸ,wiê,kowych Opus (opcjonalnie)

* *librtlsdr*: Support for RTL2832U DVB-T/SDR USB dongles (Optional)

* *libqt*: Version 4. Framework for graphical applications (Optional)


Brak trzech ostatnich pakietów
===============================


Instalujemy pakiet z programami do kompilacji:
====================================================

15.

sudo apt-get install build-essential


pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install build-essential
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
build-essential is already the newest version (12.3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $


16.

sudo apt-get clean


pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get clean
pi@raspberrypi:~ $


Wg. instrukcji powinny to wygladać tak :
----------------------------------------

== Zaleznosci ==
Niektóre zaleznosci musza zostac zainstalowane przed rozpoczeciem budowy.
Po pierwsze, narzedzia do kompilacji:

* *gcc/g\+\+*: The GNU C/C++ compiler (Required)
* *make*: The Make build tool (Required)
* *cmake*: Version 2.8 or later. A makefile generator (Required)
* *groff*: Needed to build manual pages (Recommended)
* *gzip*: Needed to compress manual pages (Recommended)
* *doxygen*: Used to build developer documentation (Optional)
* *tar*: Needed to unpack downloaded source archives (Recommended)
* *git*: Needed to download bleeding edge/experimental source code (Optional)

17.


sudo apt-get install gcc/g\+\+*

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install gcc/g\+\+*
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Release 'g++*' for 'gcc' was not found
pi@raspberrypi:~ $


18.

sudo apt-get install make


pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install make
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
make is already the newest version (4.1-9.1).
make set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $


19.

sudo apt-get install cmake

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install cmake
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
cmake is already the newest version (3.7.2-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $


20.

sudo apt-get install groff

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install groff
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
groff is already the newest version (1.22.3-9).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $


21.

sudo apt-get install gzip

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install gzip
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
gzip is already the newest version (1.6-5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $
  PRZEJDŹ NA FORUM