Wzmacniacz SPE Expert 1K-FA
    sp9eml pisze:

    Mam pytanie, czy któryś z kolegów posiada zestaw IC 7300 + wzmacniacz 1 k FA ?. Mam problem związany ze zmianą pasm we wzmacniaczu poprzez złącze z trx-a. Po prostu trx przestał przełączać pasma we wzmacniaczu. Czy da się zweryfikować co jest przyczyną. Wzmacniacz reaguje teraz tylko na w.cz i po rozpoczęciu nadawania zmienia zakres. Szybkości obu są ustawione na 9600. Może jakieś inne ustawienia? Jak zbadać co nawaliło? Czy można pasma we wzmacniaczu zmienić ręcznie?To może być wina oprogramowania we wzmacniaczu... możliwe że trzeba zaktualizować..., co ciekawe z tego co pisze poniżej N7LRA najnowsze oprogramowanie nie jest dostępne na stronie producenta, a jedynie w serwisie po odesłaniu wzmacniacza.
Niestety oprogramowanie na stronie nie jest aktualne... napisz może do nich do wyślą ci najnowsze.
http://www.spetlc.com/en/download-3kfa-uk.html

N7LRA Rating: 1/5 Mar 27, 2018 16:57

I purchased a new SPE Expert 1.5K-FA amplifier a few weeks ago and immediately discovered that it would not track the frequency of a transceiver connected to Input 2. The dealer said he had never seen the issue before, therefore, I had to spend several hours researching and documenting the issue to prove that the problem truly existed. Ultimately, I was asked to ship the amp back to the dealer for "repair" which turned out to be nothing more than installation of corrected firmware from SPE. I don't know why SPE did not, at the very least, verify all parameters of the amp against the setup instructions in the owner’s manual to assure that their firmware was correct. (Also, it seems to me that the corrected firmware should be installed on all 1.5K-FA amps, but for some reason the SPE site only offers downloadable firmware that is several versions behind.) After two weeks (including shipping), I received the amp back from the dealer. Soon, I began to hear a “sizzling” noise coming from the front of the amp in the area of the power supply. I asked other users of this device whether they were hearing a similar noise. I received affirmative responses. Once again, I have spent several hours researching and documenting another issue with this amp, and am now awaiting a response from the dealer to determine what will be done to correct the problem. I have owned dozens of amplifiers and never experienced a nightmare like this! I will update this review as additional information is received.
źródło
http://www.eham.net/reviews/detail/13673

wersja przetłumaczona przez Google translator ponizej

Bardzo rozczarowujący
Kupiłem nowy wzmacniacz SPE Expert 1.5K-FA kilka tygodni temu i od razu odkryłem, że nie będzie śledzić częstotliwości nadajnika-odbiornika podłączonego do wejścia 2. Sprzedawca powiedział, że nigdy wcześniej nie widział problemu; dlatego musiałem poświęcić kilka godzin na zbadanie i udokumentowanie problemu, aby udowodnić, że problem naprawdę istnieje. Ostatecznie poproszono mnie o wysłanie wzmacniacza do sprzedawcy w celu "naprawy", która okazała się niczym więcej jak instalacją poprawionego oprogramowania układowego z SPE. Nie wiem, dlaczego SPE nie zweryfikowało wszystkich parametrów wzmacniacza w stosunku do instrukcji instalacji w instrukcji obsługi, aby upewnić się, że ich oprogramowanie układowe jest poprawne. (Wydaje mi się również, że poprawione oprogramowanie układowe powinno być zainstalowane na wszystkich wzmacniaczach 1.5K-FA, ale z jakiegoś powodu witryna SPE oferuje tylko oprogramowanie do pobrania, które jest kilka wersji z tyłu.) Po dwóch tygodniach (łącznie z wysyłką) otrzymałem wzmacniacz od sprzedawcy. Wkrótce zacząłem słyszeć "skwierczący" odgłos dochodzący z przodu wzmacniacza w obszarze zasilania. Pytałem innych użytkowników tego urządzenia, czy słyszeli podobny hałas. Otrzymałem odpowiedzi twierdzące. Po raz kolejny spędziłem kilka godzin na badaniu i dokumentacji innego problemu z tym wzmacniaczem, a teraz czekam na odpowiedź od sprzedawcy, aby ustalić, co zostanie zrobione w celu rozwiązania problemu. Posiadałem dziesiątki wzmacniaczy i nigdy nie doświadczyłem takiego koszmaru! Zaktualizuję tę recenzję, gdy otrzymam dodatkowe informacje.


  PRZEJDŹ NA FORUM