Echolink na Raspberry PI 3 -- jak zainstalować oprogramowanie ???
Witam koledzy ponownie
Kolejny dzień nie równej walki -- ciąg dalszy

data 26-03-2018

Rozpakowanie pobranego oprogramowania
=========================================

12.

tar xvzf 17.12.2.tar.gz


... itd

svxlink-17.12.2/src/svxlink/trx/SquelchVox.h
svxlink-17.12.2/src/svxlink/trx/SvxSwDtmfDecoder.cpp
svxlink-17.12.2/src/svxlink/trx/SvxSwDtmfDecoder.h
svxlink-17.12.2/src/svxlink/trx/SwSel5Decoder.cpp
svxlink-17.12.2/src/svxlink/trx/SwSel5Decoder.h
svxlink-17.12.2/src/svxlink/trx/ToneDetector.cpp
svxlink-17.12.2/src/svxlink/trx/ToneDetector.h
svxlink-17.12.2/src/svxlink/trx/Tx.cpp
svxlink-17.12.2/src/svxlink/trx/Tx.h
svxlink-17.12.2/src/svxlink/trx/Voter.cpp
svxlink-17.12.2/src/svxlink/trx/Voter.h
svxlink-17.12.2/src/svxlink/trx/WbRxRtlSdr.cpp
svxlink-17.12.2/src/svxlink/trx/WbRxRtlSdr.h
svxlink-17.12.2/src/svxlink/trx/multirate_filter_coeff.h
svxlink-17.12.2/src/template.cpp
svxlink-17.12.2/src/template.h
svxlink-17.12.2/src/valgrind.supp
svxlink-17.12.2/src/versionsproces wydaje się ze przebiegł prawidłowo

---------------------------------------------------------------------------po rozpakowaniu powstal katalog /home/pi/svxlink-17.12.2
w tym katalogu odnajdziemy instrukcje postepowania dotyczaca instalacji
INSTALL.adoc oraz README.adoc
Posluzylem sie poleceniem "less" w celu zapoznania sie z opisem

moj tok postepowania
---------------------

pi@raspberrypi:~ $ cd /
pi@raspberrypi:/ $ dir
bin dev home lost+found mnt proc root sbin sys usr
boot etc lib media opt putty-0.70.tar.gz run srv tmp var

pi@raspberrypi:/ $ cd home
pi@raspberrypi:/home $ dir
pi

pi@raspberrypi:/home $ cd pi
pi@raspberrypi:~ $ dir
17.12.2.tar.gz Documents Music Public svxlink-17.12.2 Videos
Desktop Downloads Pictures python_games Templates

pi@raspberrypi:~ $ cd svxlink-17.12.2
pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2 $ dir
COPYRIGHT distributions docker gnuradio INSTALL.adoc README.adoc src
pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2 $ less INSTALL.adoc
wykonaj polecenie :
less INSTALL.adoc ( DZIĘKUJE ZA PODPOWIEDZ -- udało mi się odnaleźć ten plik )


"tam jest opisane między innymi:"


cd path/to/svxlink/src
mkdir build
cd build
cmake ..
make
make doc
make install
ldconfig
pi@raspberrypi:~ $ dir
17.12.2.tar.gz Documents Music Public svxlink-17.12.2 Videos
Desktop Downloads Pictures python_games Templates

pi@raspberrypi:~ $ cd svxlink-17.12.2
pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2 $ dir
COPYRIGHT distributions docker gnuradio INSTALL.adoc README.adoc src

pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2 $ cd src
pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2/src $ dir
async cmake doc misc template.cpp versions
avr CMakeLists.txt echolib qtel template.h
build config.h.in locationinfo svxlink valgrind.supp

pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2/src $ cd build

pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2/src/build $ cmake ..
sudo: cmake: nie znaleziono polecenia

pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2/src/build $ sudo cmake ..
sudo: cmake: nie znaleziono polecenia
pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2/src/build $


GDZIE POPEŁNIŁEM BŁĄD


  PRZEJDŹ NA FORUM