Echolink na Raspberry PI 3 -- jak zainstalować oprogramowanie ???

10 - Pobieramy pliki dŸwiękowe do svxlink w wersji językowej angielskiej:
pobrany ze strony : https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/releases
====================================================================================


cd /usr/share/svxlink/sounds
sudo wget https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/archive/18.03.1.tar.gz
sudo tar jvxf sounds-en_US-heather-18.03.1.tar.gz
sudo mkdir-p /usr/share/svxlink/sounds/en_US
cd en_US-heather-18.03.1
sudo cp-r* /usr/share/svxlink/sounds/en_USNIE ZNALAZŁEM STRONY Z POLSKIMI PLIKAMI DWIĘKOWYMI NA POLSKIEJ STRONIE ECHOLINK-a


#sudo mv en_US-heather-16k/ en_US
#sudo rm svxlink-sounds-en_US-heather-16k-18.03.1.tar.gz
#cd /usr/share
#sudo chown -R svxlink.svxlink svxlink


  PRZEJD NA FORUM